About Me

My photo
Nama saya LEE SUIK THIN. Saya berasal dari Padang Besar,Perlis. Kampung saya dekat dengan sempadan Thailand. Saya mengajar di SJKC CONNAUGHT 2 selama 7 tahun.

Thursday, 24 November 2011

KATA NAMA AM

Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menyatakan nama manusia, haiwan, benda dan tempat secara am atau umum.
  • Huruf pada pangkal kata nama am hendaklah ditulis dengan huruf kecil.
  • Huruf pada pangkal kata nama am pada permulaan ayat sahaja yang ditulis dengan huruf besar.

No comments:

Post a Comment